APPLE TV

Appletv kan använda iPlayTV, IPTVX etc.

Instruktion för iPlayTV:

1. Ladda ner och installera iPlayTV från App Store direkt i din Apple TV, appen kostar ungefär SEK 69. ** Det finns ingen demoversion **.
2. Skapa en ny spellista och välj ”Xtream Server” -namnge spellistan tex ”NXT”.
3. Ange sedan serverns URL som finns i din M3U -länk som du får från oss
4. Ange ditt användarnamn och lösenord som du får från oss.
5. Hoppa över EPG, det är redan integrerat.
6. Välj att spellistan och EPG ska uppdateras varje dag.

AppleTV can use iPlayTV, IPTVX etc

Explaining iPlayTV:

1. Download and install iPlayTV from the app store directly in your Apple TV, the app costs approximately SEK 69. **There is no demo version**.
2. Create a new playlist and select “Xtream Server” name the playlist “NXT”.
3. Then enter the server URL found in your m3u link.
4. Enter your username and password that you receive from us.
5. Skip EPG, it’s already integrated.
6. Choose that the playlist and EPG should be updated every day.

Shopping Cart
error: Content is protected !!