AMAZON FIRE STICK

Gå till Amazon -butiken och sök efter appen ”Smart IPTV”
Starta appen ”Smart IPTV”.
Notera din ”Mac” -adress.
Gå till http://siptv.eu/mylist/ från vilken webbläsare som helst.
Gå till avsnittet ”My List (URL)” och ange din ”MAC” -adress och din M3U i fältet ”URL -länk”.
Klicka på ”Skicka” -knappen
Starta om den smarta IPTV -appen.
Titta på live -TV efter första installationen

Go to the Amazon Store and search for the “Smart IPTV” app
Launch the “Smart IPTV” app.
Note your “Mac” address.
Go to http://siptv.eu/mylist/ from any browser.
Go to “My List (URL)” section and enter your “Mac” address and the unique M3U playlist URL into the “URL Link” field.
Click the “Send” button
Restart the Smart iptv app.
Watch Live TV after first installation

Shopping Cart
error: Content is protected !!