SMART STB

1. Gå till din appstore på din TV.
2. Sök efter Smart STB och ladda ner appen.
3. Gå till https://smart-stb.net och betala för appen (du kan också prova 7 dagar innan du betalar för det).
4. ( läs hur du aktiverar här https://www.smart-stb.net/knowledge-base/how-to-get-app-license/ )
5. Gå till https://smart-stb.net/index.php?_url=/order/unlock-custom-portal-for-smart-vv.
6. Ange din programvara MAC som du får från programmet på den sidan och ange din IPTV -leverantörs portaladress.

Instruktions länkar finns längre ner

1. Go to your Appstore on your TV.
2. Search for SMART STB and download the app.
3. Go to https://smart-stb.net and pay for the App (you can also try it for a couple of days before paying for it).
4. (Read how to activate here https://www.smart-stb.net/knowledge-base/how-to-get-app-license/)
5. Go to https://smart-stb.net/index.php?_url=/order/unlock-custom-portal-for-smart-tv.
6. Enter your Software MAC that you get from the program on that page and enter your IPTV provider’s portal address.

Shopping Cart
error: Content is protected !!